De Munt / La Monnaie DE MUNT / LA MONNAIE

Algemeen en Artistiek Directeur.rice

Als algemeen en artistiek directeur.rice draag je de verantwoordelijkheid voor het beheer van de instelling onder leiding van de raad van bestuur, die wordt bijgestaan door de financieel directeur. Je bent verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur en voor de uitvoering van de beslissingen die door de raad van bestuur worden genomen.

Jouw functieomschrijving
 • Je stelt het programma van de voorstellingen op;
 • Je neemt, met raadgevende stem, deel aan de vergaderingen van de raad van bestuur;
 • Je wordt door de Koning benoemd voor een termijn van zes jaar op basis van een gemotiveerd advies van de raad van bestuur.

Wat jouw culturele kennis betreft:

 • Je bent in staat om een artistieke visie en strategische positionering op te stellen voor de Koninklijke Muntschouwburg, uitgaande van zijn opdrachten van lyrische voorstellingen, hedendaagse creatie en dansvoorstellingen;
 • Je beschikt over de reputatie, het netwerk en de ervaring om de plaats van de Koninklijke Muntschouwburg in de Europese operawereld te verzekeren;
 • Je zet de ontwikkeling van culturele partnerschappen voort om de uitmuntendheid van de verschillende producties en projecten te garanderen.

Wat jouw verantwoordelijkheden als beheerder betreft:

 • Je stelt een directiecomité samen, stuurt de teams van de verschillende afdelingen aan en laat ze samenwerken in een geest die een harmonieus en maatschappelijk verantwoord beheer garandeert;
 • Je ziet nauwlettend toe op het budgettair evenwicht van de programmatie als tegengewicht voor de artistieke beheersautonomie die je wordt toevertrouwd;
 • Je introduceert innovatieve technologieën om een doeltreffend beheer te waarborgen;
 • Je zorgt voor een loyaal mecenaat, essentieel om een kwalitatief hoogstaand programma te realiseren.
Jouw profiel
 • Je kan relevante culturele ervaring voorleggen met betrekking tot de opdrachten van de Koninklijke Muntschouwburg;
 • Je hebt een verantwoordelijke functie bekleed in een instelling voor lyrische kunst;
 • Je bent in staat leiding te geven aan een team van hoog niveau op het gebied van operaproductie;
 • Je kan functioneren in een tweetalige Nederlands-Franse omgeving in het directiecomité en de raad van bestuur, en in een internationale context waar het Engels een troef is.
Interesse?

Stuur per aangetekende brief je volledig curriculum vitae en een nota van maximaal 5 bladzijden (en optionele bijlagen) uiterlijk op 15 februari 2023 met jouw motivatie en jouw artistiek en managementproject naar de FOD Kanselarij van de Eerste Minister, ter attentie van de heer Thomas Van Achter, Wetstraat 16, 1000 Brussel, en per  E-mail op thomas.vanachter@premier.fed.be.

Jouw nota moet conform de door de wet van 19 april 1963 tot oprichting van een openbare instelling genaamd Koninklijke Muntschouwburg toegekende missie en de beheersovereenkomst, zijn.

Raadpleeg voor meer informatie de bestelling 2022206591 op:
https://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm

Zie ook ons beheersovereenkomst

Privacy

De Munt hecht veel belang aan de privacy van haar medewerkers en sollicitanten, voor meer info, lees hier onze HR-privacyverklaring.

Eco-label

De Munt is zich bewust van de urgentie van de klimaatproblematiek en wil daarom duurzaamheid in zijn bedrijfscultuur integreren. Van afval sorteren en de keuze voor verantwoorde materialen tot het promoten van zachte mobiliteit: aan milieu-initiatieven geen tekort in ons huis.

Deel deze pagina