De hernieuwing van de vaste abonnementen voor het nieuwe seizoen 2024-25 begint nu zaterdag om 13 uur. Abonnees van het huidige seizoen ontvangen dan een mailtje met alle praktische informatie.

Sluiten
De Munt / La Monnaie DE MUNT / LA MONNAIE
© Pieter Claes

Hoofd van het kostuumatelier

Als hoofd van het kostuumatelier geeft u leiding aan het personeel van het kostuumatelier. U plant, coördineert, controleert en neemt deel aan de verschillende activiteiten van de ateliers van de afdeling in het kader van de producties of projecten van de organisatie, zodat de kostuums op tijd en binnen de opgelegde budgetlimieten gemaakt worden, zonder daarbij de technische en artistieke vereisten van de producties en projecten alsook de technische mogelijkheden van de organisatie uit het oog te verliezen.

U rapporteert rechtstreeks aan de technisch directrice.

Functiebeschrijving
 • U analyseert en bekijkt de vereisten voor de artistieke aspecten om een dossier op te stellen dat de teams helpt bij het uitvoeren van hun activiteiten;
 • U plant, organiseert en controleert de verschillende afdelingsactiviteiten om de productie- en dienstdoelstellingen te bereiken met een optimale toewijzing van middelen in termen van personeel, tijd en budget;
 • U leidt, ondersteunt, begeleidt en ontwikkelt het team van medewerkers zodat zij goed kunnen functioneren, kunnen groeien en ervoor kunnen zorgen dat de afdeling de vastgestelde doelstellingen behaalt;
 • U stelt het budget op voor elke productie en beheert en bewaakt, na goedkeuring, de toegewezen budgetten en rapporteert eventuele afwijkingen om de activiteiten overeenkomstig het budget uit te voeren en tijdig de nodige maatregelen te nemen bij een afwijking;
 • U adviseert, werkt samen en overlegt met de kostuumontwerper, de atelierchefs en andere medewerkers over producties, projecten of andere activiteiten om de technische en artistieke bijzonderheden van de producties te begrijpen en over te brengen in overeenstemming met de vereiste kwaliteit en om ervoor te zorgen dat deze factoren in de producties tot uiting komen;
 • U ziet erop toe dat in de ateliers van de afdeling wordt voldaan aan de gezondheids-, veiligheids- en milieunormen zodat alle uitgevoerde activiteiten in overeenstemming zijn met de wet- en regelgeving;
 • U stelt verbeteringen aan de procedures voor op korte en lange termijn en ziet na goedkeuring toe op de uitvoering van de verbeteringen zodat de ateliers efficiënt werken en de productie en de projecten vlot verlopen.
Uw profiel
 • U spreekt Frans en Engels, kennis van Duits is nuttig. Als u geen Nederlands spreekt, bent u bereid om de taal te leren;
 • U heeft een bachelordiploma;
 • U heeft 8 tot 10 jaar ervaring in een gelijkaardige functie;
 • U heeft een brede kennis van naaitechnieken, kostuums en hun technische specificaties;
 • U bent bekend met het productieproces in een operahuis.

De Munt is zich bewust van de urgentie van de klimaatproblematiek en wil daarom duurzaamheid in zijn bedrijfscultuur integreren. Van afval sorteren en de keuze voor verantwoorde materialen tot het promoten van zachte mobiliteit: aan milieu-initiatieven geen tekort in ons huis.

Ons aanbod
 • Een voltijds contract met onbepaalde duur
 • Een culturele werkomgeving die je de kans geeft om bij te dragen aan de realisatie van onze vernieuwende operaproducties.
Interesse?

Stuur je CV en motivatiebrief vóór 1 mei 2024 naar jobs@demunt.be, onder vermelding van "vacature –hoofd van het kostuumatelier".

Privacy

De Munt hecht veel belang aan de privacy van haar medewerkers en sollicitanten, voor meer info, lees hier onze HR-privacyverklaring.

Eco-label

De Munt is zich bewust van de urgentie van de klimaatproblematiek en wil daarom duurzaamheid in zijn bedrijfscultuur integreren. Van afval sorteren en de keuze voor verantwoorde materialen tot het promoten van zachte mobiliteit: aan milieu-initiatieven geen tekort in ons huis.