De Munt / La Monnaie DE MUNT / LA MONNAIE
© Pieter Claes

Onze waarden

De Munt wil een warm en open huis zijn, dat zich in de uitbouw van zijn bedrijfscultuur en in de realisatie van zijn voorstellingen laat gidsen door de volgende kernwaarden:

Openheid: De Munt streeft naar transparantie en wil een sfeer van vertrouwen creëren binnen haar teams. Iedereen wordt aanvaard zonder enige vorm van discriminatie. Allen delen hun expertise en de nodige relevante informatie om elkaars werk vlot te laten verlopen.

Engagement: De Munt moedigt haar medewerkers aan om zich levenslang bij te scholen. De samenwerking tussen haar verschillende diensten wordt bevorderd, zodat eenieders werkomgeving voortdurend wordt verbeterd.

Respect: De Munt tolereert geen enkel respectloos gedrag, noch enige vorm van geweld of intimidatie. In het kader van hun beroepsactiviteiten worden alle medewerkers uitgenodigd om zich verantwoordelijk en zorgzaam te gedragen, met respect voor anderen en voor de instelling.

Innovatie: Als creatief theaterhuis stimuleert de Munt nieuwe ideeën, niet alleen op artistiek vlak, maar ook in de zoektocht naar nieuwe methoden om haar doelstellingen efficiënt te bereiken. Daarom worden er voor alle medewerkers trainingen en werkgroepen georganiseerd.

Uitmuntendheid: De Munt zet onvermoeibaar in op verandering en op de verbetering van haar werkprocessen. Als instelling streeft de Munt naar uitmuntendheid en moedigt zij het nemen van risico's, verantwoordelijkheid en initiatief bij haar medewerkers aan.