De hernieuwing van de vaste abonnementen voor het nieuwe seizoen 2024-25 begint nu zaterdag om 13 uur. Abonnees van het huidige seizoen ontvangen dan een mailtje met alle praktische informatie.

Sluiten
De Munt / La Monnaie DE MUNT / LA MONNAIE
Cassandra choir

Chœur Cassandra Koor

Het Chœur Cassandra Koor is een geëngageerd amateurkoor van de Munt onder leiding van Laurence Renson.

Geïnspireerd door de waarden die de Munt op zijn podium verdedigt, zet het zich al zingend in voor de grote maatschappelijke uitdagingen van deze tijd: het behoud van de mensenrechten, van sociale cohesie, van een duurzaam milieu en klimaat. Vandaag telt het koor 80 leden tussen 20 tot 75 jaar, met een bijzonder gevarieerde achtergrond.

Het koor werd in september 2022 opgericht door de Dienst Publiek van de Munt, in de marge van de opera Cassandra van Bernard Foccroulle. In de aanloop naar deze creatie verleende het zijn stem aan de klimaatzaak, tijdens klimaatmarsen, demonstraties en conferenties rond dit thema. Gedreven door zijn oprechte inzet en communicatieve energie wisten deze optredens een breed publiek te bereiken én te raken.

Op basis van deze eerste ervaringen is het Chœur Cassandra Koor vastbesloten zijn engagement verder te zetten. Dat doet het luid en duidelijk in de context van enkele operaproducties die zich er thematisch bijzonder toe lenen, bijvoorbeeld The Time of Our Singing volgend seizoen.

Volg het Chœur Cassandra Koor op facebook

AANKOMENDE OPTREDENS
2.3.24 - 16:00 - Beurs

Opening van het Gigantisch Festival
Aandacht voor dak- en thuisloosheid

8.4.24 - 20:00 - De Munt

Deelname aan: Meet the Author - rond ALI
Debat en lezing met Abdulrazak Gurnah (Nobelprijs literatuur 2021)

23.6.24 - BOZAR

Project Let’s zing ensemble

Koorleidster: Laurence Renson
Pianobegeleiding: Andres Soler Castaño
Verantwoordelijke: Marie-Caroline Lefin
Meer info: m-c.lefin@lamonnaie.be

Galerij

Galerij