De Munt / La Monnaie DE MUNT / LA MONNAIE

Stille Nacht

In de stille nacht, als woorden niet volstaan om ons hoorbaar te maken, is er nog steeds muziek.

Door de recente beslissingen van het Overlegcomité kwam er voor de solisten, het koor en het orkest vervroegd een einde aan de speelreeks van onze productie van Norma. Ze besloten gezamenlijk om afscheid te nemen met het kerstlied Stille Nacht. Een afscheid getekend door liefde, door droefheid, maar ook door onbegrip en woede.

Samen met de volledige cultuursector veroordelen we ten strengste de absurditeit en de onrechtvaardigheid van de op 22 december genomen maatregelen. Ze tonen aan hoezeer onze regering losstaat van de realiteit van ons werk.

De afgelopen 18 maanden hebben we aanzienlijk geïnvesteerd om de veiligheid van ons publiek te waarborgen. We kunnen wetenschappelijk onderzoek voorleggen om dat te staven.

Dat werk lijkt echter keer op keer genegeerd te worden. De voortdurende visering van de culturele sector door onze regering vraagt om een gedetailleerde motivering en een doordacht perspectief. Beide ontbreken.

We weten nog niet wanneer of hoe, maar we stellen alles in het werk om u te blijven ontroeren en te blijven inspireren.

Want dat is de rol van cultuur, en die is essentieel.