MM Tickets is gesloten vanaf 6 juli tot en met 12 augustus.
Tickets en abonnementen kunnen tijdens deze periode nog steeds online gekocht worden.
De Munt wenst je een fijne en deugddoende zomer!

Sluiten
De Munt / La Monnaie DE MUNT / LA MONNAIE

Requiem

Opgedragen aan de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne

Peter de Caluwe
Leestijd
3 min.

De Munt wenst de voorstellingenreeks van Requiem op te dragen aan de Oekraïense burgers en kinderen, slachtoffer van een nietsontziend agressor die een natie, een volk, een traditie, een cultuur, een taal en zoveel meer wil laten opgaan in het ‘niets’.

“Ik voel dat het Requiem van Mozart, zowel op het vlak van de muziek als van het woord, een perfecte weerklank is van onze tijd. We nemen er de angst in waar die de mensheid deelt in het aanschijn van haar eigen uitsterven, zowel van het individu als van de soort. [...] Het einde, het heengaan, dat is onze horizon en ook die van het universum. Alles zal eindigen in een langzaam oplossen in het niets.”
- Romeo Castellucci

In de overrompelende productie van Mozarts Requiem worden we geconfronteerd met een lange opsomming van dieren, planten en plantaardige wezens, volkeren, godsdiensten, talen, etcetera die door toedoen van de mens uitgestorven zijn. Het is een Atlas van het Grote Uitsterven, een schier eindeloze lijst van verloren gegane tradities, uitgeroeide etnieën, verwoeste architectuur, verbrande aarde... Het is een negatief traject van de schepping, een waarschuwing voor het feit dat alles wat wij nu zijn, ooit zal verdwijnen. Soms sneller dan we ons kunnen voorstellen...

Dat de mens daartoe bijdraagt, staat buiten kijf. Twee brandende kwesties drukken ons met de neus op dit feit: de klimaatverandering die de volledige wereldbevolking treft en de nutteloze oorlog die ons continent op zijn grondvesten doet daveren. Het is onze wens dat deze voorstelling u mee mag aanzetten na te denken over deze relevante onderwerpen. Verwoestende tsunami’s, allesverterende bosbranden, dramatische overstromingen... en nietsontziende mensen, of wat er moet voor doorgaan. Een levensbedreigende cocktail die een wissel legt op toekomstige generaties.

Wij wensen de voorstellingenreeks van dit beklijvende Requiem op te dragen aan de Oekraïense burgers en kinderen die aan den lijve ondervinden wat het betekent om beschouwd te worden als ‘niet bestaand’, die geannihileerd dreigen te worden door een nietsontziende en blinde groep mensen die een natie, een volk, een traditie, een cultuur, een taal en zoveel meer wensen te vernietigen in een poging hen te laten opgaan in het ‘niets’... In naam van wie of wat?

— Peter de Caluwe