MM Tickets is gesloten vanaf 6 juli tot en met 12 augustus.
Tickets en abonnementen kunnen tijdens deze periode nog steeds online gekocht worden.
De Munt wenst je een fijne en deugddoende zomer!

Sluiten
De Munt / La Monnaie DE MUNT / LA MONNAIE

Parsifal

Synopsis

Marie Goffette
Leestijd
5 min.

Het lijden van de Graalridders. De vloek van de mooie Kundry. De verleidingen van de tovenaar Klingsor. De reine dwaasheid van het titelpersonage... Bereid u optimaal voor op dit uitzonderlijke concert en lees alvast onze synopsis van de opera.

Eerste bedrijf

Monsalvat, domein van de graalridders.

In het woud bij de graalburcht Monsalvat wekt graalridder Gurnemanz bij het ochtendgloren de schildknapen en ridders en roept hen op tot het ochtendgebed. Voordat koning Amfortas zijn ongeneeslijke wonde laat verzorgen, brengt Kundry, een verwilderde vrouw, voor hem nog een nieuw geneesmiddel, al weet ze zelf dat het geen soelaas zal bieden. Op vraag van de ridders en knapen vertelt Gurnemanz de geschiedenis van Monsalvat, een rijk dat gesticht werd door Titurel, Amfortas’ vader, om twee waardevolle objecten te beschermen: de Graal en de Speer, die gebruikt zouden zijn bij de kruisdood van Christus. Klingsor, ooit een graalridder die verstoten werd omdat hij zijn kuisheidsgelofte niet hield, richtte zijn eigen betoverde koninkrijk op, waar hij nu de kuise ridders naartoe lokt om ze in het verderf te storten. Amfortas wilde Klingsor met behulp van de Speer definitief verslaan, maar toen hij zijn doel bijna bereikt had, werd hij verleid door een mysterieuze vrouw, en daarvan maakte Klingsor gebruik om Amfortas de Speer af te nemen en hem daarmee een ongeneeslijke wonde toe te brengen. Luidens een profetie kan die wonde enkel genezen worden door een ‘reine dwaas’ met het wapen waarmee de wonde werd toegebracht.

Plots is er opschudding. De ridders reageren verontwaardigd als blijkt dat in het Graalgebied een zwaan werd neergeschoten door een jongeman die niet eens zijn eigen naam kent. Kundry blijkt hem echter wél te kennen en onthult enkele details uit zijn verleden. Gurnemanz meent dat dit de langverwachte reine dwaas zou kunnen zijn; hij stelt hem voor om de Graalceremonie bij te wonen. De ceremonie laat de jongeman evenwel onbewogen, waarop Gurnemanz hem verjaagt uit Monsalvat.

Tweede bedrijf

In de burcht van de tovenaar Klingsor.

Klingsor heeft via zijn toverspiegel de aankomst van de jongeman in zijn toverrijk opgemerkt. Op vraag van de tovenaar, die haar in zijn macht heeft, ontwaakt Kundry en met tegenzin aanvaardt ze de opdracht om de naïeve jongeman te verleiden. De jongeman wordt verwelkomd door mooie, jonge bloemenmeisjes en ontdekt Klingsors tovertuin. Als hij echter niet voor hun charmes valt, verschijnt Kundry, die hem voor het eerst bij zijn naam noemt: Parsifal. Zodra de bloemenmeisjes verdwenen zijn, legt Kundry aan Parsifal uit wie hij is en waar hij vandaan komt. Ze tracht hem te verleiden, maar haar lange zoen heeft net het omgekeerde effect: Parsifal wijst haar af en wordt zich helder bewust van zijn opdracht, namelijk terugkeren naar Monsalvat om daar Amfortas van diens kwaal te genezen. Wanneer Klingsor Parsifal tracht te doden met de Speer, slaagt de jongeman erin de Speer te bemachtigen, vernietigt Klingsors macht en gaat er met de Speer vandoor.

Derde bedrijf

Monsalvat, enkele jaren later, in de lente.

Gurnemanz wekt Kundry, die zich al lange tijd niet meer vertoond heeft in Monsalvat. Kundry is veranderd en wil haar diensten voortaan wijden aan de orde van de Graal. Stilzwijgend komt Parsifal aan. Gurnemanz herkent in hem de jongeman die destijds de zwaan doodde en begrijpt dat Parsifal is teruggekeerd voor het heil van Amfortas. Nederig wast Kundry Parsifals voeten, en Gurnemanz zegent hem, waarop Parsifal zelf Kundry doopt. Onder klokkengelui stappen Gurnemanz, Parsifal en Kundry naar de Graalsburcht waar de pas gestorven Titurel ten grave gedragen wordt. Tijdens die uitvaartceremonie moet Amfortas voor een laatste maal de Graal onthullen, maar hij weigert: volledig uitgeput wil hij een einde maken aan zijn lijden en sterven. Wanneer Amfortas zijn wonde toont, verschijnt Parsifal, die met de Speer de wonde geneest. Plechtig verkondigt Parsifal dat hij voortaan de Graalceremonie zal leiden.

— Vertaling: Steven Marien