De Munt / La Monnaie DE MUNT / LA MONNAIE

EC(H)O

Planeten

Muntdirecteur Peter de Caluwe duikt in de sterren op zoek naar de geboortehoroscoop van het operahuis. Sophie Briard, verantwoordelijke van het team Publiek, staat hem bij op deze ontdekkingstocht. Samen plaatsen ze meer dan drie eeuwen operageschiedenis in perspectief onder het goedkeurend oog van het hemelgewelf. De Munt ontstond namelijk op 20 januari 1695, toen Pietro Antonio Fiocco als eerste muziekdirecteur Amadis van Quinault en Lully programmeerde.

met: Sophie Briard en Peter de Caluwe
realisatie & montage: Anne Lepère
geluidsopname: Dimitri Merchie en Anne Lepère
geluidsmix: Jeanne Debarsy
productie: De Munt, Sophie Briard - Lies Doms - Marie-Caroline Lefin
uitvoerend producent: Babelfish, Camille Valençon - Christophe Rault
De Munt/Babelfish/2022