De Munt / La Monnaie DE MUNT / LA MONNAIE

We slaan een brug. Een brug die aan de ene kant naar de opera leidt, en aan de andere kant door middel van zang troost biedt voor wie daarnaar zoekt. Deze brug laat stemmen horen aan beide oevers. Momenten die voor kippenvel zorgen.

met: Linda Lovrovic, Bérangère Martin en Mirjam Zomersztajn
realisatie & montage: Anne Lepère
geluidsopname: Dimitri Merchie en Anne Lepère
geluidsmix: Jeanne Debarsy
productie: De Munt, Sophie Briard - Lies Doms - Marie-caroline Lefin
uitvoerend producent: Babelfish, Camille Valençon - Christophe Rault
bedankt aan de deelnemers van onze koorzangateliers, aan koorleiders Stéphane Larçon en Caio Gaiarsa, aan pianiste Anna Cheveleva en aan Florie Emond
De Munt/Babelfish/2022