De Munt / La Monnaie DE MUNT / LA MONNAIE

Het verhaal van Henry VIII

Thomas Van Deursen
Leestijd
5 min.

De hartstocht van de vorst. De ambitie van Anna Boleyn. De ontreddering van Catharina van Aragon. De waarschuwingen van de paus. Bezwarende brieven… Lees hieronder de volledige synopsis van Henry VIII, verrijkt met een selectie muzikale highlights.

AKT I

Londen, 1533. In de wandelgangen van het paleis van Hendrik VIII heerst een toxische mix van gevaar en achterdocht. Zopas nog werd de graaf van Buckingham ter dood veroordeeld, ooit een trouwe vriend van de koning. Don Gomez is echter in een andere stemming: hij werd benoemd tot de nieuwe Spaanse ambassadeur in Engeland, een eer die hij deels te danken heeft aan zijn geliefde, Anna Boleyn. Zij deed een goed woordje voor hem bij Catharina van Aragon, de Spaanse echtgenote van koning Hendrik VIII. De laatste tijd doen er echter verontrustende geruchten de ronde: de koning zou zijn oog hebben laten vallen op Anna Boleyn. Sommigen fluisteren zelfs dat hij met haar zou willen trouwen… Maar dat zou enkel mogelijk zijn als de paus in hoogsteigen persoon zijn huidige verbintenis met Catharina ongedaan zou maken.

Terwijl koningin Catharina de dreiging voelt die boven haar huwelijk hangt, probeert ze om bij Hendrik gratie te vragen voor de graaf van Buckingham. Vergeefs. Haar onverbiddelijke echtgenoot stelt haar in de plaats voor aan haar nieuwe hofdame: Anna. De koning brandt van verlangen voor de jonge vrouw en benoemt haar tot markiezin van Pembroke. Anna is ongerust en wordt gegrepen door het vreselijke spookbeeld van een bebloede bijl. Don Gomez wantrouwt de begeerte van Hendrik en vreest de gevolgen van diens gunsten voor de trouw van zijn geliefde…

AKT II

Een jaar later, in de tuinen van Richmond. De voorbereidingen voor een feest ter ere van Anna Boleyn zijn aan de gang. Zij is samen met de koning naar het paleis gekomen, terwijl de koningin in Londen is gebleven. Ook Don Gomez is aanwezig. Hij verwijt Anna dat ze hun relatie is vergeten. De jonge vrouw is ongerust en probeert om hem van zijn gedachten af te brengen, maar hun samenzijn wordt onderbroken door de komst van Hendrik. De koning blijft alleen met Anna Achter en hij probeert haar liefde voor zich te winnen. Zij weigert echter zijn minnares te worden. Wanneer hij belooft zijn huwelijk met Catharina te zullen verbreken, stemt ze toe om hem te huwen.

Anna verheugt zich al op haar nieuwe positie, maar haar enthousiasme wordt getemperd door de komst van Catharina, die haar haar ambities verwijt. Hendrik, verrast door de aanwezigheid van de koningin, laat haar verstaan dat ze niet lang meer zijn echtgenote zal zijn. Om de zaken nog ingewikkelder te maken, maakt ook de pauselijk legaat zijn opwachting. De triomf van Anna en de ontbinding van het huwelijk tussen Hendrik en Catharina lijken onvermijdelijk. De situatie blijft echter in het ongewisse wanneer de festiviteiten beginnen.

HET BALLET


AKT III

Eerste tafereel
Terwijl de vertegenwoordiger van Rome wacht om bij de koning ontvangen te worden, vaart Hendrik uit tegen de pauselijke autoriteit en drukt hij nogmaals zijn vurige passie voor Anna uit. Zij smeekt hem zijn voornemen te laten varen, maar herbevestigt tegelijk haar liefde voor hem. Haar woorden maken Hendrik echter argwanig. Hij vermoedt dat er iemand anders in het spel is.

Uiteindelijk ontvangt de koning de pauselijk legaat. Hun gesprek escaleert al snel. Hendrik verwijt de vertegenwoordiger van Rome geen rekening te willen houden met zijn bevelen. Zijn gesprekspartner dringt erop aan dat het zijn christelijke plicht is te verzaken aan zijn scheiding. Hendrik verkondigt dat hij zich zal schikken naar de wil van het volk, en laat blijken dat hij zelfs niet zou terugschrikken voor een kerkelijk schisma. Hij verlaat de zaal. De legaat blijft alleen achter en maakt zich zorgen over de wending die de zaken nemen. Hij smeekt om Gods mildheid.

Tweede tafereel
Later, in het parlement. Hendrik vraagt officieel de annulering van zijn huwelijk met Catharina. Zij smeekt hem zich te houden aan hun verbintenis. Don Gomez komt tussen ten gunste van de koningin, vanuit zijn vrees voor een mogelijke oorlog met Spanje, mocht de wens van de koning worden uitgevoerd. Hendrik wijst de jonge ambassadeur terecht en weet het parlement voor zijn zaak te winnen. De legaat van de paus verordent dat hij elke beslissing zal annuleren die tegen het eerste huwelijk van de koning ingaat. Hendrik laat het volk binnen. In een toestand van euforie belooft het volk de vorst te zullen volgen binnen een nieuwe Kerk. Hendrik kondigt zijn huwelijk aan met Anna Boleyn en wordt geëxcommuniceerd.

AKT IV

Eerste tafereel

Enige tijd na de bruiloft van Anna en Hendrik maakt de nieuwe koningin zich zorgen over het slechte humeur van haar echtgenoot. Don Gomez verschijnt. Hij heeft een boodschap van Catharina voor de koning. Anna vreest dat haar vroegere minnaar zich wil wreken door hun liefdesbrieven aan Hendrik te overhandigen. De ambassadeur verzekert haar dat hij die brieven heeft verbrand, behalve die waarin Anna om zijn benoeming had gevraagd bij Catharina van Aragon. Hendrik betrapt hen en vraagt aan zijn echtgenote, die haar paniek weet te verbergen, hem alleen te laten met Don Gomez. Hij wil zijn vermoede liefdesrivaal ondervragen, maar die brengt hem de indroevige boodschap van Catharina over. De koning wil haar terugzien en stelt Don Gomez voor hem te volgen.

Tweede tafereel
In haar toevluchtsoord in Kimbolth hoort Catharina van Aragon het volk de verjaardag van de koning vieren. Ze voelt haar dood naderen en bestemt voor Don Gomez haar gebedenboek waarin ze de compromitterende brief stopt die door Anna Boleyn was gestuurd.

Anna Boleyn komt op en vraagt om vergiffenis. Catharina verwijt haar nooit van Don Gomez te hebben gehouden. Anna verdedigt zich door te zeggen dat Catharina een brief bezit die het tegenovergestelde bewijst. Catharina beseft dat dit bezoek slechts een list is om de brief terug te krijgen en zegt dat ze hem aan de koning wil overhandigen. Net op dat moment komt Hendrik aan. Hij is ervan overtuigd dat hij van Catharina bewijzen kan ontfutselen van de trouweloosheid van zijn nieuwe vrouw, die beweert nooit van iemand anders te hebben gehouden dan van hem. Catharina geeft niet toe en gooit de brief in de open haard alvorens te sterven. Hendrik is razend en dreigt dat de bijl wacht voor al wie verraadt.