OPGELET! De aangekondigde staking van de NMBS zal het treinverkeer van 5 december (22u) tot 7 december (22u) ernstig verstoren. We vragen u om hiermee rekening te houden als u de komende dagen een van onze voorstellingen bijwoont en om uw traject van en naar de Munt goed voor te bereiden. De Munt kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventueel ongemak en het is bijgevolg ook niet mogelijk om uw tickets te ruilen of terug te betalen.

Sluiten
De Munt / La Monnaie DE MUNT / LA MONNAIE

Luc Coene (1947-2016)

Luc Coene
© Banking Supervision

Op 5 januari 2017 overleed Luc Coene, de huidige ondervoorzitter van de Raad van Bestuur van de Munt, op de leeftijd van 69 jaar.

Luc Coene was een gekend publiek figuur in de politieke, economische en financiële wereld : Minister van Staat, voorzitter van de Kanselarij, secretaris van de Ministerraad, senator, gouverneur van de Nationale Bank, lid van de toezichtsraad en de Governing Council van de Europese Centrale Bank : het grote publiek kent hem voornamelijk van deze functies die hij allemaal met veel staatsmanschap heeft uitgeoefend,  o.a. tijdens de grote bankencrisis van 2008.

Luc was ook een operaliefhebber en droeg onze instelling hoog in zijn hart. Tussen 1987 en 1992, de budgettaire crisisjaren van de Munt, had hij de instelling al leren kennen als regeringscommissaris. Maar sinds 1999 was hij afwisselend voorzitter en ondervoorzitter van de Munt, eerst in tandem met de betreurde Roger Lallemand, daarna met onze huidige voorzitter Philippe Delusinne.

Met dezelfde inzet, langetermijnvisie, intelligentie en waardigheid waarmee hij zijn professionele loopbaan invulde, nam hij ook deze taak in en voor de Munt op zich. Hij kende als geen ander het raderwerk van publieke instellingen, procedures en budgetbesprekingen, wist wat er kon en wat niet,  en leidde de Munt meer dan eens van woelige zee naar kalmer water. De onberispelijke reputatie die hij genoot bij de beleidsmakers –van welke strekking dan ook- was een bijzonder sterke troef.

Wie dicht bij hem stond wist dat Luc al een hele tijd kampte met de ziekte die hem uiteindelijk fataal werd. Maar op geen enkel moment dacht hij eraan om op te geven. De volharding waarmee hij betrokken wilde blijven tot het laatste moment en de waardigheid waarmee hij zijn dood recht in de ogen heeft gekeken, hebben naast zijn verwezenlijkingen, zijn persoonlijkheid en zijn wijsheid een diepe indruk nagelaten bij iedereen die het voorrecht had om dicht bij hem te werken.

Namens de Raad van Bestuur, het directiecomité en het personeel van de Munt, wil ik aan de familie en de nabestaanden van Luc mijn oprechte deelneming betuigen.

Peter de Caluwe