De hernieuwing van de vaste abonnementen voor het nieuwe seizoen 2024-25 begint nu zaterdag om 13 uur. Abonnees van het huidige seizoen ontvangen dan een mailtje met alle praktische informatie.

Sluiten
De Munt / La Monnaie DE MUNT / LA MONNAIE

Parking Munt wordt gerenoveerd

Wegens werkzaamheden zal de Parking Munt vanaf 1 april niet meer toegankelijk zijn. Het Muntpubliek kan vanaf dan gebruikmaken van drie andere parkings in het stadscentrum, tegen hetzelfde voorkeurstarief.

Vanaf 1 april vinden er grootscheepse renovatiewerkzaamheden plaats in Parking Munt. Wie zich per wagen naar onze voorstellingen begeeft, kan vanaf dan wel genieten van het voordeeltarief in drie andere nabijgelegen parkings: Brucity (Bisschopsstraat), Grote Markt (Grasmarktstraat) en Schildknaap (Schildknaapstraat).