De Munt / La Monnaie DE MUNT / LA MONNAIE
Sounds of Longing
© Sanja Marusić

Sounds
of Longing
Howard Moody, Airan Berg & Martina Winkel

Inleiding

Polyfonie van communities

De thematisch verwante mythes van Orpheus en Eurydice en van Layla en Majnun liggen aan de basis van de westerse en Midden-Oosterse operatraditie. Twee seizoenen lang nodigen we verschillende gemeenschappen en scholen van Brussel uit om zich door de verbeeldingswerelden en muziektradities achter deze verhalen te laten inspireren en de diversiteit van hun stad en culturen te vieren. De indrukken die tijdens dit proces ontstaan, ontwikkelen zich in de hoofden en handen van alle deelnemers tot een echte community opera.

De Munt is verheugd u uit te nodigen op het participatieve evenement Sounds of Longing, het slot van de eerste etappe van het community project Orfeo & Majnun. Op 24 mei kunt u kennismaken met het werk van de verschillende groepen waarmee we sedert enkele maanden werken rondom het begrip "longing". Airan Berg en Martina Winkel voeren hun werk en dat van de storytellers – de artiesten die met deze verschillende groepen hebben samengewerkt – ten tonele.

Wie doet mee?
Twee klassen van het Instituut Van de Ursulinen delen het podium met ons kinderkoor; ze werden de afgelopen maanden geleid door componist Howard Moody. Aan hun zijde staan diverse koren (International Choral of Brussels, MAchorale/KoorMA, Union des progressistes juifs de Belgique, VoiceKontakt), de groep Caleidoscoop die in Molenbeek rond improvisatie werkte, twee dansgroepen (Sufi Whirling & GC Maalbeek), het project City Zoom van de gemeente Sint-Gillis waarbij kinderen video's maken, jonge Afghaanse vluchtelingen die in het theater getuigen over hun ballingschap, studenten Arabisch van de KU Leuven die zich inlaten met poëzie... Zang, muziek, dans, toneel, video en film, poëzie en miniatuur schaduwtoneel tonen het “work in progress” van de verschillende Brusselse gemeenschappen die bij dit project zijn betrokken. Ze worden vergezeld door artiesten met uiteenlopende talenten en de storytellers die geholpen hebben om het verhaal uit te werken. 

Wat is het thema van dit evenement?
Het gaat over een uitgebreide verkenning van de mythes van Orpheus &  Eurydice en van Majnun & Layla. Die zal uitmonden in een parcours doorheen de stad en in de creatie van een participatieve opera in 2018 in de Munt.

... En vergeet niet dat de Munt deelnemers blijft ontvangen!

Data & tickets

Plaats

Muntpaleis op Tour & Taxis

Plaats

Er is uitzonderlijk geen shuttledienst tussen Brussel-Noord en Tour & Taxis

Tarieven

Gratis op reservatie

Leeftijdslimiet

vanaf 8 jaar

Reservaties via orfeomajnun@demunt.be

Galerij

Galerij

Data & tickets

Data

Bezetting
Bezetting

Concept AIRAN BERG, MARTINA WINKEL
Muzikale coaching HOWARD MOODY
Leiding Kinderkoor DENIS MENIER

Kinderkoor van de Munt — La Maîtrise

Storytellers
DEMAONE, HOONAZ FARADJI-GHOJALLU, GRIET GRYPDONCK, NIL GÖRKEM, EHSAN HEMAT, COSIMA JENTZSCH, MONICA KAMARA, OMID, MIEKE SEGERS, ISKA SOKOL-OXMAN, TINEKE VANDENHOUDT & MAX WAAUB

Groepen
CALEIDOSCOOP, CITY ZOOM, INSTITUUT VAN DE URSULINEN, INTERNATIONAL CHORALE OF BRUSSELS, KULEUVEN, MACHORALE / KOORMA, ON THE ROAD, SB OVERSEAS, SUFI WHIRLING, UNION DES PROGRESSISTES JUIFS DE BELGIQUE, VOICEKONTAKT, LES ZINNATTENDUS (GC MAALBEEK)

Met de medewerking van talrijke inwoners en organisaties van Brussel

 Het Instituut van de Ursulinen geniet de steun van de Vlaamse Gemeenschapscommissie Brussel en wordt erkend als Dynamoproject.

PRODUCTIE De Munt / La Monnaie
MET DE STEUN VAN Cercle des Amis du 27 mars, een initiatief van Didier & Myriem de Callataÿ, Vlaamse Gemeenschapscommissie, Service public francophone bruxellois