De Munt / La Monnaie DE MUNT / LA MONNAIE

Onze koolstofaanpak

De Munt heeft een Bilan Carbone® uitgevoerd om de totale uitstoot van zijn broeikasgassen te berekenen. De resultaten van deze balans werden gebruikt om een actieplan op te stellen dat mikt op een verlaging van de impact van onze activiteiten op het klimaat en het milieu.

Hoe werkt die berekening?

In 2020 heeft CO2 Logic de Bilan Carbone® van al onze activiteiten in 2019 berekend. Door dit project konden twee hoofdbronnen van onze CO2-uitstoot worden berekend: 

  • De uitstoot verbonden aan de activiteiten van de operaproductie: energieverbruik, beroepsmatige verplaatsingen en verplaatsingen van de artiesten, hotels, drukken van programma's en partituren, scenografie, verplaatsingen van het decor, verplaatsingen van de toeschouwers.
  • De uitstoot verbonden aan de algemene activiteiten van ons huis: energieverbruik, investeringen, aankopen, verplaatsingen van het personeel, kantine, audities voor musici en zangers, publicaties en afvalproductie. 

CO2 Logic maakte gebruik van de koolfstofbalansmethode die is ontwikkeld door het Franse Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME). Ze berekende de uitstoot van de broeikasgassen (BKG) die worden gegenereerd door alle fysieke processen die nodig zijn voor de activiteiten van de Munt.

Wat zijn de resultaten?

Voor 2019 bedraagt de koolstofimpact van de Munt in totaal 3.853 tCO2e. Ter vergelijking: dit betekent 550 keer rond de wereld met de auto of 1.600 retourtjes tussen Brussel en New York. 

Dankzij deze studie begrepen we welke posten van onze organisatie voor de grootste uitstoot zorgen en konden we actieprioriteiten vastleggen. De globale koolstofberekening laat zien hoe de impact is verdeeld over de verschillende posten: algemene activiteiten (43%), operaproducties (45%), verplaatsingen van toeschouwers (10%) en streaming (2%).

Wat de algemene activiteiten van 2019 betreft, zijn de grootste uitstootbronnen: gasverbruik van alle gebouwen samen (37%), investeringen (17%), overheidsaankopen (13%), verplaatsingen van het personeel (10%).

De Trilogia Mozart Da Ponte diende als benchmark om de grootste posten qua CO2-uitstoot bij het opzetten van onze producties te identificeren. Zo is de scenografie (46%) de grootste verbruikspost, gevolgd door de verplaatsingen van de toeschouwers (29%) en die van ons personeel en van de artiesten (14%).

Welke acties worden er ondernomen?

Naar aanleiding van deze studie werden themagroepen opgericht om de verlaging van de CO2-uitstoot van onze instelling te organiseren. 

De Munt heeft momenteel nog geen langetermijndoelstellingen voor koolstofvermindering. Dit maakt deel uit van de volgende werkstappen. Onze teams hebben wel een actieplan opgesteld om te komen tot een eerste verlaging van de uitstoot volgens twee actielijnen: de productie van voorstellingen en de algemene werking. Op basis van de lessen die uit deze acties worden getrokken, zal een doelstelling voor verlaging worden vastgelegd, voldoende ambitieus en in overeenstemming met de interne aanbevelingen om te voldoen aan het Klimaatakkoord van Parijs van 2015.

Contact:
Sophie Cornet, Verantwoordelijke van de dienst Duurzaamheid.
s.cornet@lamonnaie.be  +32 (0)2 210 84 41