De Munt / La Monnaie DE MUNT / LA MONNAIE
© BUhlig

Au Monde

Philippe Boesmans
Creatie in 2014
Coproductie La Monnaie / De Munt, La Monnaie / De Munt, Opéra Comique (Paris)

In een ruim appartement, badend in een vaal licht, zit een oude,zwakke maar invloedrijke man, die zijn macht dankt aan zijn vermogenen de multinationals die hij uitbouwde. Hij maakt zich klaar om zijn verant- woordelijkheden als zakenman over te dragen. Omringd door zijn naaste familie, voornamelijk zijn jonge dochters, wacht hij op de terugkeer vanzijn jongste zoon. Die bekleedde enkele jaren een hoge functie in het leger, maar koos tot ieders verbazing voor een nieuwe toekomst, al kent hij er zelf de precieze contouren nog niet van. Hij verliest niet alleen geleidelijk zijn gezichtsvermogen, ook zijn belevingswereld wordt steeds complexer

Regie
Joël Pommerat

Decor en belichting
Eric Soyer

Muzikale leiding
Patrick Davin

CONTACT

Voor meer informatie over de verkoop en het verhuur van onze producties, neem contact op met:

Ekaterina Przhigodzkaya
Coproducties, verkoop en verhuur
e.przhigodzkaya@demunt.be

Galerij

Galerij