De Munt / La Monnaie DE MUNT / LA MONNAIE

Privacybeleid

Bescherming van uw persoonsgegevens

Door het verstrekken van uw persoonsgegevens bij aankoop van een product en bij het gebruik van deze website, geeft u aan de Munt, de verantwoordelijke voor de verwerking, de uitdrukkelijke toelating om deze gegevens te verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Europese verordening tot de bescherming van persoonlijke gegevens van 27 april 2016. De Munt wil u in alle transparantie informeren over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken. Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring hierover vragen heeft, kunt u met ons contact opnemen:

De Munt
Leopoldstraat 23
1000 Brussel
privacy@demunt.be
+32 (0)2 229 12 00

1. Gronden tot verwerking van persoonsgegevens
1.1. Aankoop van een product

Als u een product bij ons aankoopt, vragen we om op z’n minst de volgende gegevens te voorzien:

  • Naam
  • Emailadres
  • Taalvoorkeur

Deze persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt met als doel om u van een optimale dienstverlening te voorzien. We vragen deze gegevens met betrekking tot de volgende doelstellingen: het verzenden van uw e-ticket, uw identificatie bij het verliezen van uw ticket, het ontvangen van praktische informatie voor het door u gekochte product en het communiceren in uw voorkeurstaal.

Dit is eveneens de minimale informatie die we nodig hebben om u te contacteren bij een eventuele annulering of programmawijziging.

Daarnaast kunnen we bepaalde gegevens gebruiken bij gerechtvaardigd belang. Dit wil zeggen dat we u als klant een persoonlijke service willen verlenen. Enkele gegevens die we u mogelijk kunnen vragen, zijn:

  • Adres
  • Geboortedatum
  • Telefoonnummer
  • Geslacht

Deze gegevens gebruiken we voor specifieke diensten: het verzenden van uw ticket per post, het aanbieden van kortingstarieven op basis van uw leeftijd, telefonisch contact in geval van een dringende communicatie en het in kaart brengen van ons publiek. Ook kunnen wij uw persoonsgegegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van onze activiteiten door middel van online nieuwsbrieven, onze brochure, of ons magazine. U kunt hier steeds bezwaar tegen aantekenen en/of uw eventuele toestemming intrekken.

De Munt bewaart uw (persoons)gegevens tot maximum 6 jaar na uw laatste aankoop.

1.2. Gebruik van onze website

Wanneer u onze website(s) gebruikt, zult u cookies met ons delen. Dit zijn kleine bestanden op uw computer. De meeste grote websites doen dit.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat een website op uw computer of mobiel toestel opslaat wanneer u die site bezoekt. Zo onthoudt de website de pagina's die u heeft bezocht en uw voorkeuren (zoals gebruikersnaam, taal, lettergrootte en andere voorkeuren) zodat u die niet bij ieder bezoek aan de site opnieuw hoeft in te vullen.

Welke cookies gebruiken we? 

De Munt heeft op zijn website een script dat in uw browser Google Analytics-cookies creëert. Google Analytics anonimiseert daarbij uw IP-adres door de laatste acht cijfers ervan niet te registreren. Om een passende beveiliging van uw gegevens te garanderen, heeft de Munt een bewerkersovereenkomst gesloten met Google. 

Op onze website bevinden zich ook audiofragmenten vanuit Soundcloud en video's vanop YouTube. Deze "embedded players" bevatten eveneens scripts die cookies aanmaken in uw browser, zonder daarbij uw persoonsgegevens bij te houden. Indien u ingelogd bent bij een van de talrijke Google-producten (Chrome, Gmail, YouTube, ...) kan Google – afhankelijk van uw accountinstellingen – al dan niet uw persoonsgegevens verwerken. Meer informatie hierover kunt u nalezen in de Privacy Statements van Google. U kan deze instellingen ook zelf aanpassen in uw account.

Hoe gebruiken we cookies?

De Munt gebruikt cookies om statistieken te bekomen van online bezoekers. Met deze statistieken probeert de Munt haar webfunctionaliteiten en communicatie- en advertentiestrategie op het internet te optimaliseren. De Munt maakt gebruik van user session cookies, persistent cookies, first-party cookies en third-party cookies of kan mogelijks zulke cookies in de toekomst te gebruiken. De toegang tot de cookie-gerelateerde informatie en statistieken is beperkt tot het web- en promotiedepartement van de Munt. De cookies worden enkel gebruikt voor de vooraf beschreven doelen. De Munt verbindt de gegevens van haar online bezoekers niet met de offline identiteit of privégegevens van haar bezoekers. Toestemming voor onze cookies kan worden ingetrokken door de cookies uit de browser te verwijderen of met een browserextensie, add-on, plug-in met zo’n functie.

Hoe komt u meer te weten en wat kunt u met de cookies doen?

U kunt cookies altijd controleren en/of wissen. Meer hierover leest u op aboutcookies.org.  U kunt alle cookies op uw computer wissen en u kunt uw browser zo instellen dat cookies geblokkeerd worden. Dit betekent wel dat u daarna uw voorkeuren bij ieder bezoek opnieuw moet instellen en dat sommige delen van de website niet (naar behoren) werken.

2. Wie heeft toegang tot uw gegevens?

De persoonsgegevens zullen niet aan derden worden voorzien. Toegang tot persoonsgegevens door andere partijen gebeurt alleen in functie van een dienstverlening aan de Munt, we spreken hier over onze software of hosting leverancier, betaalpartner of IT-dienstverleners.

Bepaling uitsluitend van toepassing bij aankoop van een Troika Pass :

Om de Troika Pass-korting te kunnen toekennen, delen wij je naam, email en voorkeurstaal met Théâtre National en de Koninklijke Vlaamse Schouwburg. Jouw gegevens zullen enkel gebruikt worden in het kader van de Troika Pass en niet verder verspreid worden.

Deze gegevens worden bij onze partners bewaard tot zolang uw Troika Pass geldig is, en worden verwijderd nadat de Troika Pass vervallen is.

De Munt en zijn partners en nemen passende technische en organisatorische en maatregelen om uw gegevens te beschermen.

3. Waar worden uw gegevens opgeslagen?

Uw betaalgegevens worden opgeslagen binnen de Europese Unie. We werken voor ons ticketingsysteem samen met een hostingpartner die de privacy van uw gegevens garandeert. Andere persoonsgegevens worden opgeslagen binnen de Europese Unie of in de Verenigde Staten, mits onze leverancier heeft verklaard dat hij voldoet aan het EU-U.S. en/of het Swiss-U.S Privacy Shield Framework.

4. Wat zijn uw rechten?

U hebt ten allen tijde recht op inzage en correctie van uw persoonsgegevens.

U kunt uw gegevens op onze ticketingwebsite zelf aanpassen via onze verkoopspagina. U dient er zich enkel in te loggen en uw profiel aan te passen. U kunt aanpassingen ook via het ticketingbureau aanvragen per post (MM Tickets – Leopoldstraat 23, 1000 Brussel), via telefoon op +32 (0)2 229 12 11 of via e-mail tickets@demunt.be.

De persoonsgegevens die wij bijhouden in ons emailsysteem, kunt u zelf aanpassen door onderaan een ontvangen mail te klikken op ‘Update your preferences’. U kunt zich ook uitschrijven voor een mailinglijst door onderaan een ontvangen mail te klikken op ‘Unsubscribe’. De Munt zal de gegevens van uitgeschreven personen na een bepaalde periode verwijderen.

Indien u een volledig overzicht wilt van de gegevens die wij over u beschikken, kunt u ons contacteren via privacy@demunt.be.

5. Heeft u vragen of klachten?

Voor vragen of klachten met betrekking tot uw persoonsgegevens en de bescherming van uw privacy kunt met ons ons contact opnemen via privacy@demunt.be.

Wanneer u ontevreden bent over hoe de Munt omgaat met uw privacy, kunt u contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Eventuele wijzigingen in dit privacybeleid zullen via deze pagina bekend worden gemaakt. We raden aan dat u deze pagina regelmatig nakijkt. Dit privacystatement is voor het laatst gewijzigd op 17 mei 2018.