De Munt / La Monnaie DE MUNT / LA MONNAIE

‘Is this the end?’ gaat door als hommage aan Patrick Davin

© Simon Van Rompay

Het onverwachte en tragische overlijden van dirigent Patrick Davin heeft een diepe indruk achtergelaten op ons huis en op de internationale muziekwereld. Onze gedachten gaan in de eerste plaats uit naar zijn familie, vrienden en dierbaren. Vandaag is na sereen overleg met de familie en alle betrokkenen besloten om de uitvoeringen van onze creatie, waaraan Patrick zo veel energie en liefde heeft besteed, te laten doorgaan zoals gepland.

De afgelopen uren heeft uitvoerig overleg plaatsgevonden op directie- en productieniveau. Met inachtname van de emoties en reacties van alle betrokkenen, in de eerste plaats die van de familie, is unaniem besloten om de uitvoeringen van Is this the end? toch te laten doorgaan. Allen beschouwen deze voorstellingen als een hommage aan Patrick Davin. Beide voorstellingen worden behouden, op zaterdag 12 (20:00) en zondag 13 (15:00) september. Assistent-dirigent Ouri Bronchti, die het hele productieproces vanaf dag één heeft meegemaakt en Patrick Davin van nabij heeft ondersteund, zal de muzikale leiding verzorgen.

Muziekdirecteur Alain Altinoglu besliste eveneens om het openingsconcert From the New World aan Davin op te dragen.