De Munt / La Monnaie DE MUNT / LA MONNAIE

Green Opera House

Uit de berekening van onze CO2-voetafdruk (Bilan Carbone®) vloeit een reeks acties voort die gericht is op een verlaging van de koolstofuitstoot van onze algemene activiteiten.

Vermindering van de koolstofimpact van ons energieverbruik

Gasverbruik vormt onze grootste bron van koolstofimpact. De renovatiewerkzaamheden in de Munt hebben het mogelijk gemaakt een gecentraliseerd technisch beheersysteem voor gas te installeren, de isolatie van de gebouwen te verbeteren en een controle in real time van ons energieverbruik te implementeren. Vandaag wordt er gewerkt aan verdere structurele verbeteringen om ons gasverbruik te verminderen. Wij onderzoeken ook de mogelijkheden voor warmteterugwinning.

Wat elektriciteit betreft, worden de gebouwen met 100% groene stroom bevoorraad. 

Vermindering en sortering van afval

In 2020 hebben wij al onze sorteerruimtes in de kantoren herzien om ze zichtbaarder en homogener te maken en om het aandeel van het algemene afval te verminderen. We sorteren het organisch afval van onze kantine. Wij beschikken over specifieke sorteercircuits voor chemisch, elektrisch en elektronisch afval, dat door onze partner La Poudrière wordt teruggenomen.

Voor 2021 onderzoeken wij de mogelijkheid om onze afvalproductie nog meer te verkleinen en om nog beter te sorteren, onder meer door de recyclage en revalorisatie van het afval van onze ateliers op te drijven. 

Verplaatsingen van het personeel

De Munt heeft een voorbeeldige staat van dienst op het vlak van woon-werkverplaatsingen. 87% van ons personeel reist met het openbaar vervoer. Dit is te danken aan de bevoorrechte ligging van het theater, de uitstekende verbindingen met het openbaar vervoer, maar ook aan een intern beleid waarbij abonnementen voor het openbaar vervoer voor 100% worden terugbetaald. 

In 2019 heeft de Munt ook zijn personeelsparking gerenoveerd, waarbij het aantal fietsparkeerplaatsen is uitgebreid en materiaal voor kleine herstellingen ter beschikking wordt gesteld van de fietsers.

In 2020 hebben werknemers van de Munt deelgenomen aan het Mobility Passport, een ludieke uitdaging die is bedoeld om zich efficiënter door Brussel te verplaatsen.

Duurzame aankopen

De Munt integreert duurzaamheidscriteria in zijn overheidsopdrachten (drukken van publicaties, kantine enz.). Wij nemen onder meer deel aan de activiteiten en de opleiding van het netwerk van duurzame aankopers van Leefmilieu Brussel om onze kennis over dit onderwerp te ontwikkelen en op de hoogte te blijven van de marktsituatie.

Contact:
Sophie Cornet, Verantwoordelijke van de dienst Duurzaamheid.
s.cornet@lamonnaie.be  +32 (0)2 210 84 41