De Munt / La Monnaie DE MUNT / LA MONNAIE

Onze Acties

1. Onze CO2-uitstoot

In 2020 hebben we de koolstofbalans van de globale activiteit van de Munt berekend op basis van de gegevens van 2019. Dat liet ons toe om onze grootste impactbronnen in kaart te brengen en om onze prioritaire acties te bepalen.

Onze koolstofbalans werd opgemeten op twee domeinen van onze organisatie: onze algemene activiteiten (Green Opera House) en onze operaproducties (Green Opera Production).

Green Opera House

Green Opera Production

In 2023 werken we onze koolstofbalans bij op basis van de gegevens van 2022 en gaan we grondiger in op een reeks aspecten. Zo is er onder meer een CO2-analyse van zestien operaproducties gepland.

2. Transport

We werken initiatieven uit die aanzetten tot zachte mobiliteit, voor zowel het publiek als ons medewerkers, kunstenaars en decors:

 • 87 % van ons personeel komt met het openbaar vervoer (gegevens 2019), mee dankzij de volledige terugbetaling van de vervoersabonnementen. Steeds meer personeelsleden van de Munt komen ook met de fiets en maken gebruik van een overdekte en beveiligde fietsenstalling met 54 plaatsen.
 • De Munt heeft zich aangesloten bij de Belgische coalitie voor ‘duurzame zakenreizen’, een initiatief van de Bond Beter Leefmilieu. Het doel: een duurzaam reisbeleid tegen juni 2024.
 • De Munt heeft zich aangesloten bij de Green deal voor de stadlogistiek, een initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het is daarbij onze bedoeling om tegen 2025 een opslagplek voor de decors te vinden die dichter bij de Munt ligt, om zo de impact van het vervoer ervan te verlagen.
 • Sinds september 2023 kan ons publiek dankzij de Bravo!-tickets van de NMBS tegen halve prijs sporen op de data van hun voorstellingen.
 • Multimodale infoschermen in de hal van het operagebouw laten na afloop van de voorstellingen de dienstregelingen van het openbaar vervoer in realtime zien.
 • In 2022 heeft de Munt twee proefprojecten uitgevoerd om het publiek aan te moedigen niet met de wagen naar de voorstellingen te komen: de invoering van een beveiligde fietsenstalling tijdens de voorstellingen en van een boekingssysteem voor gedeelde ritten (Adamo). We zullen die evalueren om te bekijken onder welke voorwaarden we ze een blijvend karakter kunnen geven.
3. Ecologisch decorontwerp

Sinds 2023 werken we met het internationale referentiekader ‘Theatre Green Book’. Deze leidraad, die op grote schaal wordt ingezet in de sector van de podiumkunsten, stelt duurzaamheidsprincipes voor die een plaats krijgen in het hart van ons artistieke werk.

 • Tegen 2025 moet 50 % van de gebruikte materialen (decors, rekwisieten, kostuums enz.) een vorig leven hebben gehad. Na afloop moeten deze materialen voor 65 % worden hergebruikt of gerecycleerd. Vanaf nu willen we deze principes opnemen in de ontwerpfase van onze projecten.
 • We geven bij de fabricatie van onze decors zoveel mogelijk de voorkeur aan standaardstructuren en elementen uit onze voorraad. Dit basisprincipe proberen we verder uit te bouwen in dialoog met de artistieke teams en andere operahuizen.
  • Sinds 2017 worden onze repetitiedecors opgebouwd met zoveel mogelijk decoronderdelen uit onze voorraad.
  • De Munt maakt – samen met het Festival d’Aix-en-Provence, de Opéra de Paris, de Opéra de Lyon en het Théâtre du Châtelet – deel uit van het Collectif 17h25, dat via een driejarig innovatieproject (2022-2025) tot een standaardisering van decorstructuren wil komen. Daarbij wordt de artistieke en creatieve vrijheid geenszins beknot.
4. Energiezuinigheid

Een actieplan met 62 maatregelen heeft geleid tot een verminderd gas- en electriciteitsverbruik van respectievelijk 28% en 10% (cijfers voor het eerste post-covidjaar 2022, vergeleken met die van 2018). Enkele concrete voorbeelden:

 • Temperatuurbeperking tot 19°C in de lokalen, geen warm water in de wastafels van de toiletten, geen verwarming in de gangen.
 • Beperking van het gebruik van airconditioning, vervanging van verouderde en energieverslindende installaties, geleidelijke vervanging van verlichtingsarmaturen door modellen met een lager verbruik
 • Installatie van een monitorsysteem waarbij het gas-, elektriciteits- en waterverbruik in real time kan worden opgevolgd en waardoor lekken of defecten sneller kunnen worden gedetecteerd en verholpen.
 • Een nieuw gecentraliseerd technisch beheersysteem dat aangesloten is op de dienstregeling van het huis waardoor de installaties beter afgestemd konden worden op het effectieve gebruik van de ruimtes.

De Munt ontwikkelt momenteel ook een Energie-Klimaatplan om de energiebehoeften en koolstofvoetafdruk van al zijn gebouwen in detail te meten en zo tot gerichte acties te komen.

5. Recycling en afvalvermindering
 
 • Sinds 2022 hebben we het sorteren en selectief inzamelen van onze opgebruikte decorelementen opgevoerd. Hetzelfde geldt voor het afval van de Ateliers van de Munt. De elementen worden ontmanteld door onze interne teams, zodat we bijzondere aandacht kunnen besteden aan het hergebruik en de recycling van een groot deel van de materialen: metalen, hout, karton, polystyreen, flexibele materialen en plastic verpakkingen.
 • De Munt is medeoprichter van het platform InLimbo, dat de uitwisseling van materialen binnen de socioculturele sector mogelijk maakt.
 • Van tijd tot tijd organiseren we een openbare verkoop van onze kostuums, die daardoor bijna allemaal een nieuw leven krijgen.
 • In 2020 hebben we al onze sorteerzones in de kantoren herzien om ze zichtbaarder te maken, en om het aandeel restafval te verminderen. We sorteren het organische afval van onze kantine en beschikken over specifieke sorteercircuits voor chemisch, elektrisch en elektronisch afval, dat door onze partner La Poudrière wordt teruggenomen.
 • Sinds 1 januari 2024 weren we alle plastic en kartonnen bekers voor eenmalig gebruik uit onze gebouwen. Zo zorgen we ervoor dat er jaarlijks gemiddeld 40 000 minder verpakkingen weggegooid worden.

6. Duurzame aankopen
 • Sinds enkele jaren hanteert de Munt ecologische criteria in de opdrachten voor het drukwerk van zijn publicaties (seizoenbrochures, programma’s).
 • Onze duurzame kantine, een samenwerking met Groot Eiland, gebruikt verse, onbewerkte, fairtradeproducten, biologische seizoensgroenten, biologisch seizoensfruit en vis met een MSC-keurmerk. Er wordt elke dag een vegetarisch alternatief aangeboden, en op donderdag is het buffet helemaal vegetarisch. Er gaat bijzondere aandacht naar de korte keten, het voorkomen van voedselverspilling en de terugdringing van de hoeveelheid dierlijke eiwitten in de aangeboden maaltijden.
7. Bewustmaking en opleiding van de personeelsleden

De teams van de instelling die instaan voor de invoering van de klimaat- en milieustrategie krijgen geleidelijk infosessies en opleidingen om ze te ondersteunen in hun taak. In februari 2023 lanceerden we een reeks lunchconferenties voor alle personeelsleden over deze kwesties en de in te voeren beste praktijken.

Contact
Cécile le Van
c.levan@lamonnaie.be