De Munt / La Monnaie DE MUNT / LA MONNAIE

Turandot

Het verhaal en de muzikale hoogtepunten

Thomas Van Deursen
Leestijd
5 min.

Drie levensgevaarlijke raadsels, twee onmogelijke liefdes, één onsterfelijke partituur: duik in het verhaal van Turandot en beluister alvast enkele muzikale hoogtepunten, geselecteerd en becommentarieerd door dirigent Ouri Bronchti.

Eerste bedrijf

Wie met prinses Turandot wil trouwen, moet drie raadsels beantwoorden. Wie faalt, betaalt met zijn leven. Zo vergaat het ook de prins van Perzië, die bij het opkomen van de maan zal worden onthoofd.

Onder de aanwezigen zijn de slavin Liù en haar blinde meester, die struikelt te midden van het tumult. Een jonge, onbekende prins schiet de oude meester te hulp en herkent in hem zijn vader, de overwonnen koning Timur, naar wie hij op zoek was. Liù herkent op haar beurt de prins, op wie ze heimelijk verliefd is sinds die haar ooit, lang geleden, een glimlach gunde. De menigte begroet de opkomende maan met een ijzige stilte. Net schreeuwde het volk nog om bloed, nu smeekt het Turandot om medelijden, maar die geeft geen krimp en stemt woordeloos in met de executie. De onbekende prins is betoverd door Turandot en besluit haar kost wat kost voor zich te winnen, tot ontsteltenis van Liù en Timur. Hoewel de drie ministers Ping, Pang en Pong nog proberen om de prins om te praten, blijft die vastberaden en kondigt hij zichzelf met een slag op de gong aan als de nieuwe huwelijkskandidaat.

Tweede bedrijf

Ping, Pang en Pong klagen over Turandots bloedige heerschappij. Hun gedachten dwalen af naar het idyllische plattelandsleven, totdat de rumoerige menigte die zich rond de onbekende prins verzameld heeft hen terugroept naar de realiteit. De oude keizer Altoum (in deze productie een keizerin) probeert de prins zijn wens om Turandot te veroveren uit het hoofd te praten, maar die laat zich niet ontmoedigen. Turandot komt op en vertelt het verhaal van haar voorouder, prinses Lo-u-Ling, die brutaal werd mishandeld en vermoord.

Uit wraak heeft Turandot voor zichzelf besloten dat geen enkele man haar ooit zal bezitten. Eén voor één stelt ze de onbekende prins de drie raadsels, die hij – tot haar afgrijzen – telkens juist beantwoordt. De menigte barst uit in vreugde en de prinses smeekt haar vader (in deze productie haar moeder) tevergeefs om haar niet tot een huwelijk te dwingen. Dan doet de prins aan Turandot een tegenvoorstel: als zij vóór zonsopgang zijn naam te weten komt, geeft hij haar alsnog haar vrijheid terug.

Derde bedrijf

Stemmen klinken door de nacht: “Op straffe van de dood zal niemand slapen totdat de naam van de onbekende prins is ontdekt.” Ping, Pang en Pong proberen eerst de prins om te kopen, en dreigen dan samen met de menigte met gruwelijke marteling indien hij zijn naam niet prijsgeeft. Timur en Liù worden weggeleid, omdat men vermoedt dat zij meer weten over de onbekende prins. Als Turandot verschijnt, antwoordt Liù dat alleen zij de identiteit van de prins kent en deze nooit zal onthullen. Zelfs als de soldaten dreigen haar te martelen, zwijgt ze in alle talen. Onder de indruk van haar standvastigheid vraagt Turandot wat Liù de kracht geeft om zich te verzetten. Het is de liefde, antwoordt ze. Als de druk onhoudbaar wordt, zegt Liù tegen Turandot dat ook zij ooit zal begrijpen wat liefde is en pleegt dan zelfmoord. Geschokt door de dood van Liù draagt de menigte haar lichaam weg in een rouwstoet, gevolgd door de volledig onthutste Timur. Turandot en de onbekende prins blijven alleen achter…

Vertaling: Jeroen De Keyser