De Munt / La Monnaie DE MUNT / LA MONNAIE

De Munt steunt de Internationale Dag tegen Homofobie, Transfobie en Bifobie

© T. Laurent

Vandaag, op de Internationale Dag tegen Homofobie, Transfobie en Bifobie, viert de Munt diversiteit in al zijn vormen en spreekt het zijn steun uit voor alle organisaties die opkomen voor de rechten van de LGBTQIA+-gemeenschap.

Sinds enkele jaren roepen in de maand mei tal van initiatieven en organisaties op tot verdraagzaamheid en het vieren van diversiteit. Dat is nog steeds nodig. Helaas zijn overal ter wereld - ook in Brussel - mensen nog dagelijks het slachtoffer van geweld, uitsluiting en discriminatie wegens hun vermeend "anders-zijn".

Op deze Internationale Dag tegen Homofobie, Transfobie en Bifobie, en in de aanloop naar de Belgian Pride die op zaterdag 21 mei over het Muntplein zal trekken, wenst de Munt zijn steun te betuigen aan iedereen die opkomt voor de rechten van mensen die zich als LGBTQIA+ identificeren. In hun strijd maken ze een geleidelijke mentaliteitsverandering mogelijk en brengen ze een meer open samenleving tot stand. De Munt wil deze transformatie aanmoedigen, in de overtuiging dat cultuur en onderwijs daarbij een essentiële rol te spelen heeft.