De Munt / La Monnaie DE MUNT / LA MONNAIE

Het 'Green Opera'-project: ons ecologisch engagement

Bij de Munt zijn we ons bewust van de urgentie van de klimaatuitdagingen en streven we naar een verankering van duurzaamheid in al onze institutionele praktijken. In 2018-19 hebben we het 'Green Opera'-project opgestart om ons productiemodel te laten evolueren in de richting van een ecologisch verantwoord model.

We hebben onze totale uitstoot van broeikasgassen berekend. Op basis van de verkregen resultaten hebben we een actieplan opgesteld om tot een eerste verlaging te komen, en dit volgens twee actielijnen:

  • Green Opera Production (onze voorstellingen), waarbij we streven naar de ontwikkeling van een eco-ontwerp van de decors (constructieprincipes, gebruikte materialen, hergebruik, recycling en revalorisatie van het materiaal), de aanpassing van de beroepsmatige vervoerswijzen en die van de artiesten, het bevorderen van de zachte mobiliteit van het publiek.

  • Green Opera House (onze algemene activiteiten), waarbij we ernaar streven de koolstofimpact van ons energieverbruik te verminderen, minder afval te produceren en het afval beter te sorteren, duurzaamheidscriteria in onze aankopen te integreren en de zachte mobiliteit van het personeel te bevorderen.

    In de komende jaren zal de Munt bij sommige producties heel gericht nieuwe methodes en praktijken uitproberen. De resultaten van deze experimenten zullen vervolgens dienen voor al onze toekomstige producties. 

Contact: Sophie Cornet, Verantwoordelijke van de dienst Duurzaamheid.
s.cornet@lamonnaie.be  +32 (0)2 210 84 41