De Munt / La Monnaie DE MUNT / LA MONNAIE
© Hugo Segers

Onze Visie

Sinds de eerste grote internationale conferenties over het klimaat stellen we vast dat de CO2-uitstoot op wereldniveau enkel maar is toegenomen. Volgens de cijfers van het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) is de aarde de voorbije eeuw gemiddeld 1,2 graden warmer geworden, met variaties afhankelijk van de geografische ligging en/of de tijd van het jaar. We kunnen dus stellen dat de wereldwijde ecologische transitie nog niet is begonnen. Om het emissieniveau te beperken tot het niveau dat nodig is de opwarming van de aarde onder anderhalve graad te houden, zoals aanbevolen door het IPCC, moeten we ingrijpende en systemische veranderingen doorvoeren, op alle niveaus van de samenleving.

Ook opera moet als kunstvorm bijdragen aan die transformatie, zowel in de artistieke praktijk als in de algemene werking van de operahuizen.

Opera is namelijk een belangrijk instrument om de uitdagingen van onze samenleving op het podium te brengen. Kunstenaars kunnen visies op de toekomst bieden, van duurzame ontwikkeling een onderwerp maken dat leeft en het publiek bewust maken van de noodzaak om nu te handelen.
Om in lijn te blijven met de internationale doelstellingen voor een lagere koolstofuitstoot, moeten we echter ook streven naar een kleinere ecologische voetafdruk van onze eigen werking: van alles wat komt kijken bij de productie en de presentatie van onze voorstellingen. We hebben het dan zowel over het energieverbruik van onze gebouwen als over de coproducties en de tournees van onze voorstellingen, de vervoermiddelen waarmee de toeschouwers naar de voorstellingen komen, ecologisch decorontwerp, duurzame voeding ...

De urgentie van de klimaatproblematiek dwingt de Munt om er zijn strategie op af te stemmen, en inzake milieu en CO2-reductie doelstellingen te formuleren die in lijn liggen van wat de Europese Unie tegen 2030 wil bereiken:

Duurzaamheid van onze producties
  1. We baseren ons op het ‘Theatre Green Book’ om tegen 2025 het basisniveau te bereiken en tegen 2030 het ‘intermediate’ niveau.
  2. Tussen nu en 2025 zetten we initiatieven op touw om ons publiek 15% vaker voor ‘zachte’ mobiliteit te laten kiezen.
Duurzaamheid van onze algemene activiteiten
  1. We nemen duurzaamheidscriteria op in al onze overheidsopdrachten.
  2. We stellen een beleid op voor duurzaam vervoer.
  3. We stippelen een plan voor digitale soberheid uit.
  4. We nemen normen voor afvalpreventie en energie-efficiëntie op in onze logistieke en infrastructurele operaties.
  5. We bieden onze medewerkers relevante opleidingen aan.
Ontdek Onze Acties
 

Om efficiënt te werk te kunnen gaan, berekenen we sinds 2019 onze CO2-uitstoot om vooral daar in te grijpen waar de impact het grootst kan zijn. We ondernemen onze acties op basis van onderzoek en de lessen die we kunnen trekken uit onze ervaringen onderweg. Stap voor stap bijsturen hoe we werken, dat is onze modus operandi.

Die stappen zetten we overigens niet alleen. Nieuwe samenwerkingen en partnerschappen aangaan maakt integraal deel uit van de duurzaamheidspolitiek van de Munt en laat ons toe om te leren van andere organisaties en om op tal van vlakken de krachten te bundelen.

Contact
Cécile le Van
c.levan@lamonnaie.be