De hernieuwing van de vaste abonnementen voor het nieuwe seizoen 2024-25 begint nu zaterdag om 13 uur. Abonnees van het huidige seizoen ontvangen dan een mailtje met alle praktische informatie.

Sluiten
De Munt / La Monnaie DE MUNT / LA MONNAIE

Rivoluzione

Korte inhoud

Sébastien Herbecq
Leestijd
6 min.

Eind jaren zestig, Italië. Een jonge vriendengroep raakt verzeild in de protestbewegingen die op dat moment als een schokgolf over Europa rollen. Terwijl de revolutie zijn eigen, onvoorspelbare dynamiek volgt, groeien ook de persoonlijke conflicten tussen de mannen en vrouwen op de barricaden. En dat heeft explosieve gevolgen... Lees hier de korte inhoud van Rivoluzione, het eerste deel van onze nieuwe Verdi-diptiek.

Personages

Laura is de dochter van de politiecommissaris en zus van Giuseppe. Ze groeide op in een welgesteld gezin. Aan het conservatorium volgt ze nu een vioolopleiding. Ze is de vriendin van Lorenzo, maar voelt zich ook sterk aangetrokken tot Carlo. Hoewel ze eerst voorstander is van geweldloze actie, roept ze naderhand de studenten en arbeiders op tot radicalisering en ontpopt zich tot boegbeeld van de revolutie.

Carlo is arbeider op een scheepswerf en amateurbokser. Hij groeide op in de werkende klasse. Nu roept hij de arbeiders op om zich aan te sluiten bij het studentenprotest.

Lorenzo studeert piano aan hetzelfde conservatorium als Laura, zijn vriendinnetje. Hij is sterk politiek geëngageerd en pleit voor gewelddadige actie.

Cristina studeert filmwetenschap en maakt voor haar afstudeerproject een documentaire over het studenten- en arbeidersprotest. Ze is in een vaste relatie met Giuseppe, maar heeft een affaire met Carlo.

Giuseppe studeert voor ingenieur aan de polytechnische faculteit en is amateurbokser. Hij is Laura’s broer en zoon van de politiecommissaris, wiens voorbeeld hij probeert na te volgen. Hij loopt stage op de scheepswerf waar Carlo werkt en heeft een vaste relatie met Cristina.

EERSTE BEDRIJF - DE UNIVERSITEIT

Als afstudeerproject van haar filmstudies maakt Cristina een documentaire over de actuele studenten- en arbeidersprotesten. Ze filmt zelf de demonstraties op straat en interviewt verschillende mensen, aan wie ze steeds dezelfde vraag stelt: “Wat zal er van jullie en van deze tijd overblijven?” De eerste die antwoordt, is niemand anders dan haar eigen vriend, Giuseppe.

Cristina (Gabriela Legun)
Cristina (Gabriela Legun) © Simon Van Rompay

Studenten bezetten een collegezaal van de universiteit om te protesteren tegen de oorlogen die woeden op verschillende continenten, met name in Vietnam en Algerije. De sterk geëngageerde muziekstudent Lorenzo hekelt de repressie door de politie en de hypocrisie van de overheid. Hij pleit voor gewelddadige actie, maar wordt tegengesproken door Laura, een andere conservatoriumstudent én zijn geliefde. De jonge vrouw tempert de geestdrift van de activisten en roept op tot geweldloos protest. Ze is ook blij dat, dankzij de tussenkomst van de jonge, charismatische Carlo, de arbeiders van de scheepswerf zich bij de protestbeweging hebben aangesloten. Studenten en arbeiders zijn voortaan verenigd in de strijd. Lorenzo ziet Carlo’s invloed met lede ogen aan: zou deze leidersfiguur Laura’s hart kunnen stelen? Lorenzo wil Carlo de pas afsnijden en dringt aan bij Laura’s broer Giuseppe om met haar te mogen trouwen. Giuseppe weigert echter in het liefdesleven van zijn zus in te grijpen. Wanneer ze alleen zijn, maken Lorenzo en Laura ruzie. Als Laura onomwonden vertelt dat ze eerder een affaire heeft gehad met Carlo, wordt Lorenzo nog jaloerser.

Carlo (Enea Scala)
Carlo (Enea Scala) © Simon Van Rompay

Door zijn eigen stage op de scheepswerf leert Giuseppe Carlo kennen. De twee jongemannen raken bevriend, niet in de laatste plaats vanwege hun gedeelde passie voor de bokssport. Ze beloven aan elkaars zijde te vechten. De arbeiders van de scheepswerf voegen zich bij hen en allen toasten op de aanstaande overwinning. De feestvreugde wordt onderbroken door het brute optreden van de politie bij de bezetting van de universiteit. Tal van studenten worden gearresteerd, naast onder meer ook Carlo. Er heerst algehele verwarring.

TWEEDE BEDRIJF - DE STRAAT

Giuseppe vertelt Cristina dat hij Carlo niet meer terugvindt. Hij heeft tijdens de rellen geschreeuw en geweerschoten gehoord en denkt daarom dat Carlo door de politie is neergeschoten. Cristina raakt overstuur door deze informatie, wat Giuseppe verbaast. Hij had niet het minste vermoeden dat Carlo en Cristina elkaar goed kenden; de jaloezie slaat ook bij hem toe.

Lorenzo (Justin Hopkins)
Lorenzo (Justin Hopkins) © Simon Van Rompay

Laura blijft ook zonder nieuws over Carlo. Hoewel haar vader de politiecommissaris is, komt ze niets te weten. De bloedsporen die ze op straat zag, kan ze maar niet uit haar hoofd krijgen. Was het Carlo’s bloed? Terwijl haar vader feestviert met vooraanstaande politici, geeft Laura de maatschappij waarin ze leeft de schuld en rouwt ze om de waarschijnlijke dood van haar geliefde. Haar geweeklaag wordt onderbroken door een student die komt melden dat Carlo nog leeft. De jonge vrouw is opgetogen en Lorenzo, die het tafereel van een afstand gadeslaat, stikt van jaloezie.

Het goede nieuws over Carlo verspreidt zich snel onder de demonstranten en ze geven met uitgelaten gezang uiting aan hun blijdschap. Carlo voegt zich kort daarna bij hen en probeert te verhullen dat hij in ruil voor zijn vrijheid een pact gesloten heeft met de politiecommissaris, de vader van Laura en Giuseppe. Er is hem een aanzienlijke carrièresprong beloofd als hij zijn affaire met Laura afbreekt en hij heeft die deal aanvaard. Giuseppe verwelkomt zijn vriend maar laat onopvallend zijn dubbele agenda blijken: hij had Carlo liever dood gezien, zodat die niet langer een bedreiging zou vormen voor zijn relatie met Cristina.

Giuseppe (Vittorio Prato)
Giuseppe (Vittorio Prato) © Simon Van Rompay

Het valt Laura op dat Carlo sinds zijn arrestatie veel afstandelijker is geworden. Ze besluit de bladzijde om te slaan en zich volledig op de revolutie te richten, ook al zet ze daarmee haar loyaliteit aan haar vader op het spel. Ze is er nu van overtuigd dat alleen gewelddadige actie nog iets kan veranderen. Ze wordt in die opvatting gesterkt nadat ze visioenen heeft gehad waarin bekende revolutionairen uit het verleden haar uitnodigen zich bij hen aan te sluiten en de aanvoerster van de beweging te worden. Laura aanvaardt haar lot tijdens een profetische droom, en niemand lijkt nog in staat haar te beletten die nieuwe missie te volbrengen.

DERDE BEDRIJF - DE BARRICADE

Giuseppe heeft besloten om voor de politie te gaan werken en loopt nu in uniform. Hij voelt dat zijn relatie met Cristina aan een zijden draadje hangt. Hij verklaart haar opnieuw zijn liefde, maar ze wijst hem af. Als Giuseppe op het punt staat geweld tegen haar te gebruiken, daagt Carlo op. Er ontstaat tussen de twee mannen een hevige ruzie. Wanneer de demonstranten vernemen dat Carlo een pact met de politie heeft gesloten, maken ze een eind aan de ruzie en vervloeken ze hun voormalige voorman.

In een manifest verkondigt Laura haar radicale politieke opvattingen: alleen stedelijke guerrilla kan het apparaat van de staatscontrole vernietigen. Carlo, die gematigder is in zijn politiek engagement, herkent Laura niet meer. Nu ze terroristische daden wil plegen, voelt hij zich door haar verraden.

Laura (Nino Machaidze)
Laura (Nino Machaidze) © Simon Van Rompay

Op een barricade kunnen de demonstranten, onder wie Cristina en Lorenzo, hun ogen niet geloven als ze Giuseppe aan de kant van de politie zien staan. Van haar kant knutselt Laura een explosief in elkaar, dat ze in haar vioolkoffer verbergt. Ze maakt zich klaar om haar missie uit te voeren, met aan haar zijde de andere demonstranten die in haar een voorbeeldfiguur zien. Plotseling verwoest een enorme explosie de barricade.

Laura’s geest vertoeft voortaan bij bekende revolutionairen uit het verleden.

Vertaling: Maxime Schouppe